Γενικών Επιλογών

Φυσική των Μετάλλων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Κεχαγιάς Θωμάς

Μεταλλικός δεσμός. Κρυσταλλικά πλέγματα και τύποι δομικών ατελειών στα μεταλλικά υλικά. Μηχανισμοί διάχυσης στα στερεά. Φαινόμενο Kirkendall. Νόμοι της διάχυσης (Fick). Τάση. Παραμόρφωση. Ελαστικότητα και νόμος Hooke. Ισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Μέτρα ελαστικότητας. Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Ατομικός δεσμός και ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke. Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης. Όλκιμα και ψαθυρά μέταλλα. Οι ατέλειες δομής ως φορείς της πλαστικότητας. Πλαστική παραμόρφωση μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών μετάλλων. Κρίσιμη τάση ολίσθησης και κριτήρια διαρροής. Μηχανισμοί σκλήρυνσης.  Υπερπλαστικότητα. Πλαστική και ψαθυρή θραύση. Δυσθραυστότητα. Σκληρότητα. Ερπυσμός. Κόπωση. Θερμοδυναμική ισορροπία. Ιδανικά και ενεργά στερεά διαλύματα. Ελεύθερη ενέργεια συστημάτων με δύο συστατικά. Διαγράμματα φάσεων. Θερμική ανάλυση. Κανόνας μοχλού. Ευτηκτική και περιτηκτική αντίδραση.  Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα. Aσκήσεις που αφορούν τις προηγούμενες ενότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 9ηΈκδοση,Callister Wιlliam D., 2016,ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-556-6
  • 2. Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών,Χρυσουλάκης Γιάννης Δ.,Παντελής Δημήτρης Ι.,2007,Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7510-39-6
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.