Γενικών Επιλογών

Ψηφιακά Συστήματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί αριθμοί, Μετατροπές αριθμών μεταξύ συστημάτων, Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί, Δυαδικοί κώδικες.  Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες, Ορισμός, Βασικά θεωρήματα και ιδιότητες, Συναρτήσεις Boole,  Κανονικές και πρότυπες μορφές, Ψηφιακές λογικές πύλες. Ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών, Η μέθοδος του χάρτη, Συνθήκες αδιάφορου τιμής, Υλοποίηση με πύλες NAND και NOR, Συνάρτηση αποκλειστικού OR. Συνδυαστική λογική, Διαδικασία ανάλυσης, Διαδικασία σχεδιασμού, Αθροιστής, Συγκριτές μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Πύλες τριών καταστάσεων. Σύγχρονη ακολουθιακή λογική, Στοιχεία μνήμης, Φλιπ-φλοπ, Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων, Διαδικασία σχεδιασμού σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Καταχωρητές και μετρητές, Καταχωρητές ολίσθησης, Μετρητές ριπής, Σύγχρονοι μετρητές, Μετρητές δακτυλίου. Μνήμη RAM, Ανίχνευση και διόρθωση λαθών, Μνήμη ROM, Συσκευές προγραμματίσιμης λογικής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ψηφιακή Σχεδίαση, 6η Έκδοση,Mano Morris, Ciletti Michael, 2018,Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-113-4
  • 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, JOHN F. WAKERLY, 2019,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-645-001-3
  • 3. 3. Ψηφιακή Σχεδίαση - 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2019, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-047-0

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.