Γενικών Επιλογών

Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘE201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Σαραφίδης Χαράλαμπος

Τάσσης Δημήτριος

Σκοπός της μετρολογίας. Πρότυπα μεγέθη. Υλοποίηση προτύπων. Ιχνηλασιμότητα. Αβεβαιότητες. Σύγχρονα επιτεύγματα της μετρολογίας. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και μετρολογία. Εφαρμογές. Σημασία και ορισμός της ποιότητας. Μέτρηση της ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, EN 45001. Πιστοποίηση. Εφαρμογές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Κωδικός Επιλογής: 112694425, Συγγραφείς: ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ISBN: 9603590002, Εκδόσεις: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ
  • 2. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, Κωδικός Επιλογής: 59396053, Συγγραφείς: ΜΑΝΩΛΗΣ Ε. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ, ISBN: 9608822602, Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, Κωδικός Επιλογής: 32997957, Συγγραφείς: Figliola,Beasley, ISBN: 9789603307501, Εκδόσεις: Fountas
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.