Γενικών Επιλογών

Φυσική των Υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κιοσέογλου Ιωσήφ

Κομνηνού Φιλομήλα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών και έχει ως στόχο όχι να διδάξει τις αντίστοιχες έννοιες αναλυτικά αλλά να τις παρουσιάσει συγκριτικά για τα διάφορα υλικά. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών, Κατάταξη των Υλικών, Φυσικές ιδιότητες υλικών: Ονοματολογία, ορισμοί, διαγράμματα, παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων διαφόρων υλικών. Μηχανικές ιδιότητες, Θερμικές ιδιότητες, Ηλεκτρικές ιδιότητες, Μαγνητικές ιδιότητες, Οπτικές ιδιότητες, Περιβαλλοντική συμπεριφορά των υλικών, Προηγμένα υλικά και εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, TROLIERMCKINSTRY SUSAN, NEWNHAM ROBERT E. (ΣΥΓΓΡ.) - ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΕΠΙΜ.), 2021, ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN: 978- 960-586-376-0
  • 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 10Η ΈΚΔΟΣΗ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, CALLISTER WΙLLIAM D., RETHWISCH DAVID G., 2022, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-924-3
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.