Βασικών Επιλογών

Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΣΤ2022
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

Κατσικίνη Μαρία

Κιοσέογλου Ιωσήφ

Γιώτη Μαρία

Τάσσης Δημήτριος

Ζορμπά Τριανταφυλλιά

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.