Γενικών Επιλογών

Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΕ105
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ενέργεια, θερμότητα και ισχύς του σώματος: διατήρηση της ενέργειας στο σώμα, ενεργειακές μεταβολές στο σώμα, έργο και ισχύς, μηχανισμοί απώλειας θερμότητας από το σώμα, μηχανισμοί θερμορύθμισης. Πίεση στο σώμα: μέτρηση της πίεσης στο σώμα, πίεση σε διάφορα μέρη του σώματος, τάση στο σκελετό. Ώσμωση: μεταφορά ουσιών στα υγρά και μέσω μεμβρανών, ρύθμιση του μεσοκυττάριου υγρού. Φυσική του καρδιαγγειακού συστήματος: κύρια μέρη του καρδιαγγειακού συστήματος, το έργο της καρδιάς, πίεση του αίματος και μέτρησή της, πίεση στο τοίχωμα των αγγείων, ταχύτητα ροής αίματος, στρωτή και τυρβώδης ροή. Ηλεκτρικά και μαγνητικά σήματα από το σώμα: ηλεκτρικά κυτταρικά δυναμικά, ηλεκτροκαρδιογράφημα, το τρίγωνο του Einthoven, το νευρικό σύστημα και ο νευρώνας, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαγνητικά σήματα από την καρδιά και τον εγκέφαλο. Φυσική των οφθαλμών και της όρασης: μέρη του οφθαλμού, το κατώφλι της όρασης, οπτική οξύτητα, η ελαττωματική όραση και η διόρθωσή της.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1.Φυσική του ανθρώπινου σώματος, Έκδοση: 1η/2002, Κωδικός Επιλογής:41695, Συγγραφείς: J. CAMERON, J. SKOFRONICK, R. GRANT, ISBN: 9789603941026, Εκδόσεις: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • 2. Φυσική του ανθρώπινου σώματος, Έκδοση1η/2009, Κωδικός Επιλογής: 13256684, Συγγραφείς: BROKENHILLPUBLISHERSLTD, ISBN: 9789603999140, Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.