Γενικών Επιλογών

Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ207
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Το μάθημα έχει σαν στόχο να δώσει στους φοιτητές, τους ενδιαφερόμενους για τον κλάδο της Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, τις πειραματικές εξελίξεις σταθμούς του κλάδου, που οδήγησαν στις σημερινές δραστηριότητες στο LHC, στο CERN και στα μελλοντικά σχέδια στον τομέα αυτόν. Θα παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο για να κατανοούν τις σημερινές εξελίξεις του κλάδου καθώς και για να ξεκινήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

• Σχετικιστική κινηματική, Ενεργές διατομές, Χρυσός κανόνας του Fermi και Διαγράμματα Feynman

• Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις (σκέδαση ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου (Bhabha), Κβαντική Ηλεκτροδυναμική)

• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις (V-A αλληλεπίδραση, διάσπαση πιονίου, ασθενή ουδέτερα ρεύματα, ασθενείς γωνίες ανάμιξης (CKM), παρατήρηση μποζονίων W και Z)

• Βαθειά ανελαστική σκέδαση, Συναρτήσεις δομής πρωτονίου, Σκέδαση νετρίνο νουκλεονίου

• Ισχυρές αλληλεπιδράσεις

• Ενοποίηση των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων (Καθιερωμένο πρότυπο), Ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στο LHC

• Αναζήτηση Νέας Φυσικής- Σύγχρονες εξελίξεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Μάρκ Τόμσον - Mark Thomson, 2020, Ροπή,ISBN: 978-618-5289-46-1
  • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ALESSANDRO BETTINI, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-782-1

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.