Γενικών Επιλογών

Βιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙE104
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Σκούρας Ζαχαρίας (Τμ. Βιολογίας)

Αντωνιάδου Χρυσάνθη (Τμ. Βιολογίας)

Καραΐσκου Νικολέττα (Τμ. Βιολογίας)

Μπαξεβάνης Αθανάσιος (Τμ. Βιολογίας)

Πυρινή Χρυσούλα (Τμ. Βιολογίας)

Τσακίρη Ευδοξία (Τμ. Βιολογίας)

Τσιαφούλη Μαρία (Τμ. Βιολογίας)

Εισαγωγή στις γνώσεις που αναφέρονται στο ξεκίνημα της ζωής και στα διάφορα επίπεδα, οργάνωση της, όπως τα μόρια, τα κύτταρα, τα άτομα και τους πληθυσμούς. Αναλύεται το γενετικό υλικό και η έκφραση του, η δομή και η λειτουργία των κυττάρων, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ιστών, οι μηχανισμοί της κληρονομικότητας και εξελικτική πορεία της ζωής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου,Ζαχαρίας Σκούρας, 2020, Γερμανός, ISBN: 9786185389086
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.