Γενικών Επιλογών

Τεχνολογία και σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΟΚ01
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.