Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Κυκλώματα τροφοδοσίας (ανόρθωση τάσης και σταθεροποίηση με κυκλώματα διόδων Ζener και διπολικών τρανζίστορ). Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές (ενισχυτές, ολοκληρωτές, συγκριτές) - Ενισχυτής Ισχύος (push-pull) - Γεννήτριες κυματομορφών με Τελεστικούς Ενισχυτές - Ακολουθιακά και Συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.