Ειδικών Επιλογών

Ραδιοαστρονομία – Αστρονομία σε Μη Οπτικά Μήκη Κύματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στεργιούλας Νικόλαος

Παπαδόπουλος Παντελής

Ραδιοτηλεσκόπια. Τηλεσκόπια ακτινών Χ και ακτινών γ. Πολωσιμετρία ραδιοπηγών. Ραδιοεκπομπή από το ηλιακό σύστημα. Ιονισμένες περιοχές. Υπολείμματα υπερκαινοφανών. Αστέρες νετρονίων. Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες. Αστρονομία στο υπέρυθρο, σε ακτίνες Χ και σε ακτίνες γ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ,ΓΙΑΝΝΗΣ Χ.ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ, 2009,ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης, ISBN: 9789608904972

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.