Κορμού

Εργαστήριο Aτομικής Φυσικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ503
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Κίτης Γεώργιος

Λιόλιος Αναστάσιος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Στούλος Στυλιανός

Τζαμαρίας Σπυρίδων

Κορδάς Κωνσταντίνος

Κυρίτση Κωνσταντία

Τοπάλογλου Χρυσάνθη

Εκτίμηση του σφάλματος μιας μεμονωμένης μέτρησης. Μετάδοση σφαλμάτων.Ελάχιστα τετράγωνα με σφάλματα.

Μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων (πείραμα Frank - Hertz).

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (μέτρηση της σταθεράς του Planck, h).

Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (περίθλαση ηλεκτρονίων).

Δέσμη ηλεκτρονίων σε μαγνητικό πεδίο και μέτρηση του λόγου e/m.

Θερμιονική εκπομπή (νόμος του Richardson).

Μελέτη των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του Νa, εύρεση της ενέργειας των σημαντικότερων κβαντικών μεταπτώσεων μεταξύ διεγερμένων ενεργειακών σταθμών του ατόμου και μελέτη της λεπτής υφής τους

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, Σ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ..., 2009, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ISBN: 978-960-357-091-2
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.