Βασικών Επιλογών

Φυσική Στερεάς Κατάστασης II
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ207
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα

Μαγνητικό Περιβάλλον-Αλληλεπιδράσεις: Κρυσταλλικό πεδίο, Τεχνικές μαγνητικού συντονισμού, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, Ηλεκτρονικός συντονισμός σπιν, Φασματοσκοπία Mössbauer, Μαγνητική διπολική αλληλεπίδραση, Αλληλεπίδραση ανταλλαγής, Άμεση αλληλεπίδραση, Έμμεση αλληλεπίδραση, Διπλή αλληλεπίδραση, Ανισοτροπική αλληλεπίδραση, Ασκήσεις.

Μαγνητική τάξη και μαγνητικές δομές: Σιδηρομαγνητισμός, Αντισιδηρομαγνητισμός, Σιδηριμαγνητισμός, Ελικοειδής διάταξη, Υαλώδη σπιν, Πυρηνική διάταξη, Μέτρηση της μαγνητικής τάξης, Τάξη και διακοπή της συμμετρίας, Μετασχηματισμοί φάσεων, Διεγέρσεις (Μαγνόνια, Ο νόμος του Bloch, Κύματα από σπιν), Μαγνητικές περιοχές (Τοιχώματα, Μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία, Σχηματισμός περιοχών, Διαδικασία μαγνήτισης, Παρατήρηση μαγνητικών περιοχών, Μαγνητικά σωματίδια, Το μοντέλο Stoner-Wohlfarth, Μαλακά και Σκληρά μαγνητικά Υλικά) , Ασκήσεις.

Υπεραγωγιμότητα-Εισαγωγή: Εισαγωγή- Ιστορική αναδρομή του φαινομένου, Ιδιότητες υπεραγώγιμων υλικών,  Υπεραγώγιμα υλικά και κρίσιμες θερμοκρασίες, Μακροσκοπική περιγραφή και φαινομενολογία της υπεραγωγιμότητας.

Υπεραγωγιμότητα-Φαινομενολογία: Μηδενισμός ηλεκτρικής αντίστασης, Μηδενισμός μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό υπεραγωγού (φαινόμενο Meissner), Κρίσιμο μαγνητικό πεδίο σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, Εξισώσεις London, Βασικές αρχές της μικροσκοπικής θεωρίας υπεραγωγιμότητας (BCS) , Ασκήσεις.

Ενότητα Β:        Αλληλεπιδράσεις φωτονίων, φωνονίων και ηλεκτρονίων, Οπτικές Ιδιότητες, Ατέλειες κρυστάλλων και Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών.

Πλασμόνια: Διηλεκτρική συνάρτηση του ηλεκτρονικού αερίου, Πλασμόνια, Ηλεκτροστατική θωράκιση.

Πολαριτόνια Ι: Πολαριτόνια και η σχέση LST, Ασκήσεις.

Πολαρόνια ΙΙ: Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονίου – Ηλεκτρονίου: Υγρό Fermi, Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονίου – Φωνονίου: Πολαρόνια. Ασκήσεις.

Οπτικές Ιδιότητες και Ατέλειες Κρυστάλλων Ι: Διηλεκτρική συνάρτηση και δείκτης διάθλασης υλικών (μετάλλων, ημιαγωγών και μονωτών – κρυσταλλικών και άμορφων Ασκήσεις.

Οπτικές Ιδιότητες και Ατέλειες Κρυστάλλων ΙΙ: Ψευδοδιηλεκτρική συνάρτηση λεπτών υμενίων και νανοδομών, Οπτικά πρότυπα, Ατέλειες σημείου, γραμμής, εξαρμόσεις.

Πειραματικές Τεχνικές για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων Ι: Φασματοσκοπία Υπερύθρου – Ορατού – Υπεριώδους, Φαινόμενο Raman, Εφαρμογές.

Πειραματικές Τεχνικές για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων ΙΙ: Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία, Οπτικές Τεχνικές για τη μελέτη των διαδικασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων σε πραγματικό χρόνο, Εφαρμογές.

Ενότητα Β:        Αλληλεπιδράσεις φωτονίων, φωνονίων και ηλεκτρονίων, Οπτικές Ιδιότητες, Ατέλειες κρυστάλλων και Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών.

Πλασμόνια: Διηλεκτρική συνάρτηση του ηλεκτρονικού αερίου, Πλασμόνια, Ηλεκτροστατική θωράκιση.

Πολαριτόνια Ι: Πολαριτόνια και η σχέση LST, Ασκήσεις.

Πολαρόνια ΙΙ: Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονίου – Ηλεκτρονίου: Υγρό Fermi, Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονίου – Φωνονίου: Πολαρόνια. Ασκήσεις.

Οπτικές Ιδιότητες και Ατέλειες Κρυστάλλων Ι: Διηλεκτρική συνάρτηση και δείκτης διάθλασης υλικών (μετάλλων, ημιαγωγών και μονωτών – κρυσταλλικών και άμορφων Ασκήσεις.

Οπτικές Ιδιότητες και Ατέλειες Κρυστάλλων ΙΙ: Ψευδοδιηλεκτρική συνάρτηση λεπτών υμενίων και νανοδομών, Οπτικά πρότυπα, Ατέλειες σημείου, γραμμής, εξαρμόσεις.

Πειραματικές Τεχνικές για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων Ι: Φασματοσκοπία Υπερύθρου – Ορατού – Υπεριώδους, Φαινόμενο Raman, Εφαρμογές.

Πειραματικές Τεχνικές για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων ΙΙ: Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία, Οπτικές Τεχνικές για τη μελέτη των διαδικασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων σε πραγματικό χρόνο, Εφαρμογές.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, IBACH HARALD, LUTH HANS, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΑΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ, 2011, ΖΗΤΗ, ISBN: 978-960-456-313-5
  • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, C.KITTEL, 1979, Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ISBN: 960-7258-51-7
  • 3. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Μ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ.Γ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο., 2013, CCITY PUBLISH, ISBN: 978-960-9551-10-6

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.