Γενικών Επιλογών

Γεωφυσική – Σεισμολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΓΕ401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Καρακώστας Βασίλης (Τμ. Γεωλογίας)

Ελαστικότητα και ελαστικά κύματα. Όργανα αναγραφής σεισμών. Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της γης. Μέγεθος και ενέργεια των σεισμών. Τρόποι και αιτία γένεσης των σεισμών. Πρόγνωση σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. Μέθοδος της σεισμικής ανάλυσης. Μέθοδος της σεισμικής διάθλασης. Βαρυτομετρικές μέθοδοι. Ηλεκτρικές μέθοδοι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1.Εισαγωγή στη σεισμολογία,Παπαζάχος Βασίλειος Κ., Καρακαΐσης Γεώργιος Φ., Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Μ., 2005, Ζήτη, ISBN: 960-431-979- 5
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • William Lowrie, Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1997
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.