Κωνσταντάκος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντάκος Βασίλειος

Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρήσεων και Οργανολογίας

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.