Εργαστήριο Ηλεκτρονικής


ΦΕΚ Ίδρυσης: ΠΔ_389/1976

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικολαΐδης Σπυρίδων
ΜΕΛΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Συστήματα και κυκλώματα οργανολογίας και αυτοματοποιημένων μετρήσεων.
 • Ανάπτυξη τηλεμετρικών συστημάτων για τη μέτρηση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων.
 • Τεχνικές λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων φυσικών μεγεθών, και μέτρησης επιδόσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα.
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 • Σχεδιασμός αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
 • Σχεδιασμός αναλογικών/μικτών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για επεξεργασία σήματος.
 • Κυκλώματα επεξεργασίας σημάτων από αισθητήρες.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 • Σχεδιασμός επεξεργαστών ειδικού σκοπού και υψηλής ταχύτητας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων κατανάλωσης ενέργειας εντολών για μικροεπεξεργαστές.
 • Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και εφαρμογών σε τεχνολογία FPGA.
 • Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση συμπεριφοράς ψηφιακών κυκλωμάτων.
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.