Σιώζιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σιώζιος Κωνσταντίνος

Σιώζιος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο

Ψηφιακά συστήματα σε επαναδιαρθρώσιμο υλικό (ΦΕΚ. 625/06-07-2016)

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

Ερευνητική Δραστηριότητα

  • Σχεδιασμός επεξεργαστών ειδικού σκοπού και υψηλής ταχύτητας.
  • Ανάπτυξη μοντέλων κατανάλωσης ενέργειας εντολών για μικροεπεξεργαστές.
  • Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και εφαρμογών σε τεχνολογία FPGA.
  • Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων.
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση συμπεριφοράς ψηφιακών κυκλωμάτων.
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.