Νούλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Νούλης Θωμάς

Νούλης Θωμάς
Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

Ερευνητική Δραστηριότητα

  • Συστήματα και κυκλώματα οργανολογίας και αυτοματοποιημένων μετρήσεων.
  • Ανάπτυξη τηλεμετρικών συστημάτων για τη μέτρηση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων.
  • Τεχνικές λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων φυσικών μεγεθών, και μέτρησης επιδόσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα.
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  • Σχεδιασμός αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
  • Σχεδιασμός αναλογικών/μικτών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για επεξεργασία σήματος.
  • Κυκλώματα επεξεργασίας σημάτων από αισθητήρες.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.