Βλάχος Λουκάς, Διατελέσαν Μέλος
Βλάχος Λουκάς

Βλάχος Λουκάς
Διατελέσαν Μέλος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ακτινοβολία σύνγχροτρον, οι ακτίνες-Χ, οι ακτίνες-γ και οι κοσμικές ακτίνες αποτελούν την πειραματική επαλήθευση της παρουσίας στο Σύμπαν φορτίων με ενέργεια πολύ πάνω από τη θερμική ενέργεια. Τα φορτία αυτά καλούνται μη-θερμικά και μερικές φορές μεταφέρουν ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας του Αστροφυσικού συστήματος. H ερευνητική μας ομάδα δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.