Τζαμαρίας Σπυρίδων, Καθηγητής
Τζαμαρίας Σπυρίδων

Τζαμαρίας Σπυρίδων
Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο

Πειραματική Σωματιδιακή και Αστροσωματιδιακή Φυσική

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.