Παπαδόπουλος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαδόπουλος Παντελής

Παπαδόπουλος Παντελής
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.