Εργαστήριο Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων, Συστημάτων & Πολυπλοκότητας


Το Εργαστήριο Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων, Συστημάτων & Πολυπλοκότητας (LaNSCom) υπάγεται στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Εργαστήριου Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων, Συστημάτων & Πολυπλοκότητας (LaNSCom) στρέφονται γύρω από τα ηλεκτρικά κυκλώματα, γραμμικά και μη-γραμμικά και τις εφαρμογές τους, καθώς και το συγγενές πεδίο του ηλεκτρισμού.

Σε προπτυχιακό επίπεδο τα μέλη του LanSCom διδάσκουν τα μαθήματα «Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός)», «Εργαστήριo Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων», «Γραμμικά Κυκλώματα», «Μη-Γραμμικά Κυκλώματα» και εφαρμοσμένα τμήματα του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση».

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του LanSCom εντάσσονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των Εφαρμογών της Φυσικής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Σχεδίαση μη-γραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
 • Μελέτη μη γραμμικών φαινόμενων σε κυκλώματα, συστήματα και υλικά.
 • Σχεδίαση και μελέτη κυκλωμάτων με memristors (αντιστάτες μνήμης).
 • Έλεγχος της συμπεριφοράς μη-γραμμικών κυκλωμάτων, τρόποι σύζευξης και συγχρονισμός συζευγμένων κυκλωμάτων.
 • Εφαρμογή και χρήση μη-γραμμικών κυκλωμάτων - συστημάτων στην ασφάλεια επικοινωνιακών συστημάτων και στην κρυπτογραφία.
 • Επεξεργασία και μελέτη οικονομικών μοντέλων με τη χρήση της θεωρίας της μη-γραμμικής δυναμικής και του Χάους (Οικονοφυσική).
 • Έλεγχος της συμπεριφοράς ρομποτικών συστημάτων με τη χρήση μη-γραμμικών συστημάτων. 
 • Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς βιολογικών συστημάτων (νευρωνικών κυττάρων, καρκινικών και επιδημιολογικών μοντέλων)

Ο βασικός ερευνητικός εξοπλισμός του LanSCom περιλαμβάνει:

 • Τετρακάναλους Ψηφιακούς Παλμογράφους
 • Ψηφιακές Γεννήτριες Σημάτων
 • Τριπλά Τροφοδοτικά DC τάσης (0-30 V)
 • Συστήματα καταγραφής απεικονίσεων

 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 4313/Β/11-12-2017
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998197
Email: stouboulos ΑΤ physics.auth.gr

 

Ιστοχώρος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Στούμπουλος Ιωάννης
ΜΕΛΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το ερευνητικό αντικείμενο της ομάδας είναι η μελέτη της Δυναμικής συμπεριφοράς Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων, με έμφαση στη μελέτη της Χαοτικής συμπεριφοράς που εμφανίζουν. Ειδικότερα, μελετώνται η δυνατότητα συγχρονισμού δύο χαοτικών κυκλωμάτων καθώς και ο έλεγχος της χαοτικής συμπεριφοράς. Η μελέτη γίνεται και πειραματικά και με προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.