ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Καλογήρου Ορέστης, Καθηγητής

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ

Καθηγητής

Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός. Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες της ύλης

Πατσαλάς Παναγιώτης, Καθηγητής

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Δομή της Ύλης - Σϋνθεση και Χαρακτηρισμός Προηγμένων Υλικών

Σαμαράς Θεόδωρος, Καθηγητής

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού με έμφαση στον εμβιοηλεκτρομαγνητισμό (ΦΕΚ Γ’ 112/08.02.2017)

Τουρπάλη Κλεαρέτη, Καθηγήτρια

ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ

Καθηγήτρια

Φυσική της Ατμόσφαιρας - Παγκόσμια Μεταβολη

Βόλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μη-Γραμμικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Βουρλιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ανάπτυξη Υλικών-Μελέτη Δομής των Υλικών με Μεθόδους Ακτίνων-Χ

Γούδος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΟΥΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ασύρματες Επικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκύματα

Μπουρσιάνης Αχιλλεύς, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.