Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας


Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) υπάγεται στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΕΦΑ έχει στη διάθεση του βασικό επιστημονικό εξοπλισμό που αναπτύχθκες σταδιακά μετά το 1982 όταν εγκαταστάθηλε το πρώτο παγκοσμίως φασματοφωτόμετρο Brewer για τη μέτρηση του στρώματος του όζοντος. Σήμερα περιλαμβάνει εξοπλισμό που υπσοτηρίζει ερευνητικά πλήθος ερευνητικών αντικειμένων, με βασικό πυρήνα την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, και συμμετέχει ενεργά σε παγκόσμια δίκτυα μετρήσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΦΑ εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μεταξύ των οποίων:

  • Η Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
  • Η σύσταση της ατμόσφαιρας
  • Οι οπτικές ιδιότητες ατμοσφαιρικών αερίων και αιωρημάτων
  • Η ποιότητα του αέρα
  • Οι περιβαλλοντικές προγνώσεις
  • Οι κλιματικές μεταβολές και οι αλληλεπιδράσεις τους με την ατμόσφαιρα
  • Οι μεταβολές και η φυσική του στρώματος του όζοντος
  • Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια

Τα παραπάνω αντικείμενα μελετώνται με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων, και υποστηρίονται από μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ατμοσφαιρικής χημείας, εκπομπών, μετεωρολογίας και κλίματος.

ΦΕΚ Ίδρυσης: 254/Α΄/15.9.1981
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998156
Email: lap@physics.auth.gr

Ιστοχώρος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μπάης Αλκιβιάδης
ΜΕΛΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η έρευνα και οι δραστηριότητες εστιάζονται στην θεωρητική και πειραματική μελέτη της δομής του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος και στις εφαρμογές σε θέματα ποιότητας του αέρα

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ανάπτυξη και βελτίωση οπτικών διατάξεων τηλεπισκόπισης ατμοσφαιρικών συστατικών, και παραμέτρων και της ηλιακής ακτινοβολίας. Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων. Ανάπτυξη / λειτουργία δικτύων μετρήσεων.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Παρουσίαση της διάταξης και των μεθόδων που ακολουθούνται στο ΕΦΑ για την τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας με τη χρήση πηγών laser (μέθοδος lidar) με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια και στο όζον. Παρουσίαση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Σύντομη αναφορά στα σχετικά ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο ΕΦΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος με έμφαση στην Παγκόσμια Μεταβολή, τις κλιματικές μεταβολές, τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τις ανθρωπογενείς και φυσικές μεταβολές του στρώματος του όζοντος και τις επιδράσεις τους στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και το κλίμα της Γης. Προσομοιώσεις της μελλοντικής ατμόσφαιρας και κλίματος με μοντέλα Χημείας-Κλίματος.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Μελέτη της φυσικής και χημείας του στρώματος του όζοντος και της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Αλληλεπιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας με αέρια συστατικά (ατμοσφαιρικά αιωρήματα και ατμοσφαιρικά αέρια). Μοντέλα διάδοσης και επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ηλιακή ενέργεια.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.