ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

Καρύμπακας Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής

ΚΑΡΥΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.