ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρβανιτίδης Ιωάννης, Καθηγητής

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής

Οπτική, Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών

Κατσικίνη Μαρία, Καθηγήτρια

ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Οπτικές ιδιότητες στερεών και φασματοσκοπία στερεών

Κιοσέογλου Ιωσήφ, Καθηγητής

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών-Υπολογιστικές Μέθοδοι Δομικών Ιδιοτήτων Στερεών

Κομνηνού Φιλομήλα, Καθηγήτρια

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών

Παυλίδου Ελένη, Καθηγήτρια

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Δομικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Ημιαγωγών, Ημιαγωγικές Διατάξεις και Θερμική Ανάλυση Υλικών

Γιώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και επί τόπου χαρακτηρισμός

Λασκαράκης Αργύρης, Επίκουρος Καθηγητής

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών στη Νανοκλίμακα

Βίγκα Ελένη, Λεκτόρισσα

ΒΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Λεκτόρισσα

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης με έμφαση στις Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών

Κασσαβέτης Σπύρος, ΕΔΙΠ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΕΔΙΠ

Ανάπτυξη Υλικών, Οπτικές Ιδιότητες Στερεών, Φασματοσκοπία Στερεών

Χαστάς Νίκος, ΕΔΙΠ

ΧΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονικές ιδιότητες υλικών και ημιαγωγικές διατάξεις

Παυλούδης Θεόδωρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.