ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

Βες Σωτήριος, Ομότιμος Καθηγητής

ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Λογοθετίδης Στέργιος, Ομότιμος Καθηγητής

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

Φυσική Στερεάς Κατάστασης-Οπτική, Οπτικές ιδιότητες στερεών και φασματοσκοπία στερεών

Σπυριδέλης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής

ΣΠΥΡΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Στοϊμένος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής

ΣΤΟΙΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.