ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

Βες Σωτήριος, Ομότιμος Καθηγητής

ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Λογοθετίδης Στέργιος, Ομότιμος Καθηγητής

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

Φυσική Στερεάς Κατάστασης-Οπτική, Οπτικές ιδιότητες στερεών και φασματοσκοπία στερεών

Παλούρα Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια

ΠΑΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ομότιμη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγών και Ημιαγωγικές διατάξεις, Οπτικές ιδιότητες και Φασματοσκοπία Στερεών

Πολάτογλου Χαρίτων, Ομότιμος Καθηγητής

ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ

Ομότιμος Καθηγητής

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών, Διδακτική της Φυσικής

Σπυριδέλης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής

ΣΠΥΡΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Στοϊμένος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής

ΣΤΟΙΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.