ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής

ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Καθηγητής

Παρατηρησιακή Κοσμολογία, Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική

Παπαδόπουλος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μεσοαστρική ύλη, εξέλιξη γαλαξιών στο πρώιμο Σύμπαν, δίσκοι προσαύξησης σε μελανές οπές, Κοσμικές ακτίνες (μηχανισμοί επιτάχυνσης, διάδοσης), θεωρία μετρήσεων με ραδιοσυμβολόμετρα και ραδιο δέκτες

Παππάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Σχετικιστική Αστροφυσική - Ρευστοδυναμική

Τουλούμη Λεμονιά, Εξωτερική Συνεργάτρια

ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

Εξωτερική Συνεργάτρια
Isliker Heinz, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ISLIKER HEINZ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Κουκουλογιάννης Βασίλειος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Καλλίνικος Νικόλαος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΜΑΑΙΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.