ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής

ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Καθηγητής

Παρατηρησιακή Κοσμολογία, Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική

Παπαδόπουλος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μεσοαστρική ύλη, εξέλιξη γαλαξιών στο πρώιμο Σύμπαν, δίσκοι προσαύξησης σε μελανές οπές, Κοσμικές ακτίνες (μηχανισμοί επιτάχυνσης, διάδοσης), θεωρία μετρήσεων με ραδιοσυμβολόμετρα και ραδιο δέκτες

Παππάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Σχετικιστική Αστροφυσική - Ρευστοδυναμική

Isliker Heinz, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ISLIKER HEINZ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Κωτούλας Θωμάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΜΑΑΙΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Παναγιώτης Ιωσήφ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.