Πατσαλάς Παναγιώτης, Καθηγητής
Πατσαλάς Παναγιώτης

Πατσαλάς Παναγιώτης
Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο

Δομή της Ύλης - Σϋνθεση και Χαρακτηρισμός Προηγμένων Υλικών

Διδασκόμενα Μαθήματα

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.