ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

Βλάχος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Γρυπαίος Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής

ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ομότιμος Καθηγητής
Λαλαζήσης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής

ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών

Μάσεν Στυλιανός, Ομότιμος Καθηγητής

ΜΑΣΕΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Χαραλάμπους Στέφανος, Ομότιμος Καθηγητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.