ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κίτης Γεώργιος, Καθηγητής

ΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών κια Εφαρμογές

Λιόλιος Αναστάσιος, Καθηγητής

ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων - Αστροσωματιδιακή Φυσική και Φυσική Ποζιτρονίου

Πέτκου Αναστάσιος, Καθηγητής

ΠΕΤΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Κβαντική Φυσική, Εφαρμογές της Θεωρίας Χορδών, Ολογραφία

Σαββίδης Ηλίας, Καθηγητής

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καθηγητής

Ανάπτυξη ανιχνευτών με εφαρμογές στην Πυρηνική και Αστροσωματιδιακή Φυσική

Στούλος Στυλιανός, Καθηγητής

ΣΤΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθηγητής

Ακτινοβολίες Πυρηνικής Φυσικής - Εφαρμογές στην Ενέργεια, Ιατρική και στο Περιβάλλον

Μουστακίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική-Πυρηνική Αστροφυσική

Κοσμίδης Κοσμάς, ΕΔΙΠ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΕΔΙΠ

Φυσική - Θεωρητική Φυσική Πολύπλοκων Συστημάτων

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.