ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πέτκου Αναστάσιος, Καθηγητής

ΠΕΤΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Κβαντική Φυσική, Εφαρμογές της Θεωρίας Χορδών, Ολογραφία

Σαββίδης Ηλίας, Καθηγητής

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καθηγητής

Ανάπτυξη ανιχνευτών με εφαρμογές στην Πυρηνική και Αστροσωματιδιακή Φυσική

Στούλος Στυλιανός, Καθηγητής

ΣΤΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθηγητής

Ακτινοβολίες Πυρηνικής Φυσικής - Εφαρμογές στην Ενέργεια, Ιατρική και στο Περιβάλλον

Κοσμίδης Κοσμάς, ΕΔΙΠ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΕΔΙΠ

Φυσική - Θεωρητική Φυσική Πολύπλοκων Συστημάτων

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.