Καρακώστας Βασίλης (Τμ. Γεωλογίας), Αναπληρωτής Καθηγητής
Καρακώστας Βασίλης (Τμ. Γεωλογίας)

Καρακώστας Βασίλης (Τμ. Γεωλογίας)
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδασκόμενα Μαθήματα

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.