Εγγραφές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φυσικής

24 Νοεμβρίου 2023Τμήμα

Οι εγγραφές των εισαχθέντων θα πραγματοποιηθούν από 27/11/2023 έως 6/12/2023 και για τους επιλαχόντες, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, από 7/12/2023 έως 8/12/2023.

Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά, με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στο email της Γραμματείας για τα ΠΜΣ (Please turn on Javascript in your browser).

Θα πρέπει να αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Αν δεν έχετε  τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να τη συμπληρώσετε σε έντυπη μορφή, να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής και να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη Γραμματεία, στη διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποστέλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου.
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από www.amka.gr)
  4. Αντίγραφο πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όσους αποφοίτησαν σ΄ αυτή την εξεταστική περίοδο και δεν έχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά αποφοίτησης με την αίτησή τους).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή pdf (ένα αρχείο για κάθε δικαιολογητικό) και όλα μαζί σε ένα αρχείο zip.

Το μήνυμα που θα στείλετε στη Γραμματεία να έχει θέμα:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΜΣ <ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ>


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.