Διατελέσαντα Μέλη

Λαλαζήσης Γεώργιος, Καθηγητής

ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών

Λογοθετίδης Στέργιος, Καθηγητής

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Φυσική Στερεάς Κατάστασης-Οπτική, Οπτικές ιδιότητες στερεών και φασματοσκοπία στερεών

Λιούτας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΛΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δομικές ιδιότητες υλικών & Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Πάνος Χρήστος, Διατελέσαν Μέλος

ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διατελέσαν Μέλος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.