Διατελέσαντα Μέλη

Παλούρα Ελένη, Καθηγήτρια

ΠΑΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγών και Ημιαγωγικές διατάξεις, Οπτικές ιδιότητες και Φασματοσκοπία Στερεών

Δόνη-Καρανικόλα Ευθυμία, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΔΟΝΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης-Δομικές Ιδιότητες Στερεών

Λιούτας Χρήστος, Διατελέσαν Μέλος

ΛΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διατελέσαν Μέλος

Δομικές ιδιότητες υλικών & Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Πάνος Χρήστος, Διατελέσαν Μέλος

ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διατελέσαν Μέλος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.