Σεμινάριο ΠΜΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών

Decoding Intellectual Property: Insights for Materials Science Innovators

01 Απρ 202412:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Τομέα ΦΣΣΥ, Ισόγειο, Ανατολικά, ΣΘΕ
Ανδρεάνα Δανιήλ
Senior Technology Expert
Swiss Center for Business & Technology Intelligence Centredoc
CH-2002 Neuchâtel Switzerland

Tη Δευτέρα 01.04.2024 στις 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Υλικών (Ισόγειο-Ανατολική Πλευρά ΣΘΕ) θα δοθεί το επόμενο σεμινάριο του ΠΜΣ "Φυσική και Τεχνολογία Υλικών" με τίτλο:

Decoding Intellectual Property: Insights for Materials Science Innovators

από την κ. Ανδρεάνα Δανιήλ, Senior Technology Expert Swiss Center for Business & Technology Intelligence Centredoc, CH-2002 Neuchâtel Switzerland

Το σεμινάριο θα μεταδοθεί σε live-streaming μέσω ΖΟΟΜ.

Περίληψη:
This talk offers an overview of Intellectual Property (IP) principles tailored to the realm of Materials Science. We explore essential concepts such as patents, industrial designs, copyrights, and trade secrets, emphasizing their role in fostering innovation and safeguarding intellectual assets. Through practical examples and case studies, attendees will learn how to decode and extract valuable insights from patents. We highlight the importance of IP protection for successful commercialization and offer guidance on navigating public patent databases like Espacenet and Patentscope for effective patent searches.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.