Σεμινάριο Τμήματος

The cool world of the Atacama Large Submillimetre/Millimetre Array (ALMA)

26 Φεβ 202013:15Αίθουσα A31
Andreani Paola
European Southern Observatory
Garching Munich, Germany

Η Μεγάλη Χιλιοστομετρική/υποχιλιοστομετρική Διάταξη της Ατακάμα (ALMA) έχει προκαλέσει επαναστατικές αλλαγές στην άποψή μας για τον υπέροχο κόσμο μας, από τις διεργασίες σχηματισμού των αστέρων, την συμβολή τους στον σχηματισμό των πλανητών και την αστροχημεία, τον ρόλο των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων στη μορφολογία και τις φυσικές διεργασίες του διαστρικού χώρου πλησίον και υψηλότερα στους γαλαξίες που απομακρύνονται, ως τους φυσικούς μηχανισμούς οι οποίοι ενεργούν σε ευρύ φάσμα διαστρικών, περι-γαλαξιακών και διαγαλαξιακών συνθηκών. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσω πως λειτουργεί το συμβολόμετρο ALMA, τις βασικές αρχές της υποχιλιοστομετρικής συμβολομετρίας και την καινοτομία της σε σχέση με τις προϋπάρχουσες διατάξεις. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για μερικά από τα πιο υπέροχα σχετικά επιστημονικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών.   


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.