Γενικών Επιλογών

Κβαντομηχανική ΙΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

· Πρόσθεση Στροφορμών

· Θεωρία Διαταραχών μη εκφυλισμένη και εκφυλισμένη

· Πραγματικό άτομο Υδρογόνου

· Θεωρία Σκέδασης. Ανάλυση μερικών κυμάτων. Πίνακας S. Οπτικό θεώρημα. Συναρτήσεις Green προσέγγιση Born.

· Εικόνα αλληλεπίδρασης, τελεστής χρονικής εξέλιξης.

· Χρονοεξαρτημένη Θεωρία Διαταραχών. Κβαντικές μεταπτώσεις κανόνας Fermi. Ραδιενεργός διάσπαση.

· Η εξίσωση Schroedinger σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κβαντικό φαινόμενο Hall.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, STEPHEN GASIOROWICZ, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461 650-3
  • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 2003, LEADER BOOKS, ISBN: 9607901398

© 2018 SCHOOL OF PHYSICS, AUTH.