Γενικών Επιλογών

Φυσικοχημεία
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Θερμοδυναμικές σχέσεις αγώγιμων φάσεων. Γενικές ιδιότητες ηλεκτρολυτικών αγωγών, θεωρίες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες. θερμοδυναμική ανάλυση γαλβανικών στοιχείων και ημιστοιχείων. Κατηγορίες ημιστοιχείων. Φαινόμενα μεταφοράς σε ηλεκτρολυτικά Συστήματα. Τεχνολογικές εφαρμογές της ηλεκτροχημείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ηλεκτροχημεία, Μουμτζής Ιωάννης Α., Σαζού Δήμητρα Π., 1997, Ζήτη, ISBN: 960-431-129-8
  • 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1992, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN: 978-618-5092-55-9

© 2018 SCHOOL OF PHYSICS, AUTH.