Βασική Ηλεκτρονική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤ0209
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Bασικές αρχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Χρονική απόκριση των βασικών κυκλωμάτων.Συναρτήσεις μεταφοράς. Συχνοτική απόκριση και διαγράμματα Bode.Eισαγωγή στους ημιαγωγούς. Δίοδοι, δομή, και χαρακτηριστικά, κυκλώματα ανόρθωσης.Δίοδοι zener και φωτοστοιχεία.Τρανζίστορ επαφής,χαρακτηριστικά και ισοδύναμα κυκλώματα.Ενισχυτές.Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET), χαρακτηριστικά και ενισχυτές.Τα τρανζίστορ BJT και FET σε διακοπτική λειτουργία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Γενική Ηλεκτρονική, Κ. Α. Καρύμπακας, Εκδόσεις: Καρύμπακας.
  • Ηλεκτρονικά 1, Γ. Χαριτάντης, Εκδόσεις: ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • A. Grabel and J. Millman, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Α΄, Εκδόσεις: Τζιόλα
  • R. Colclaser, D. Neamen, C. Hawkins, "Electronic Circuit Analysis", John Wiley & Sons, 1984

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.