ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΘ

Δικτύωση ΔΙΑ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΠΘ

Το Δίκτυο Αποφοίτων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΔΙΑ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΠΘ) που δραστηριοποιούνται στην έρευνα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να φέρει σε επαφή όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και να το αξιοποιήσει τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ερευνητική διαδικασία.

Οι δραστηριότητες/εκδηλώσεις του δικτύου είναι ποικίλες και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Συμμετοχή σε ημερίδες, ομιλίες ή άλλης μορφής εκδηλώσεις στην Ελλάδα (με φυσική ή όχι παρουσία) που διοργανώνει το Τμήμα με στόχο την ενημέρωση και ενθάρρυνση φοιτητών για περαιτέρω εξέλιξη στον ερευνητικό χώρο.
  • Αναζήτηση αξιόλογων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών κλπ από τα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα του δικτύου (εντός και εκτός Ελλάδας)  για να εργαστούν στα πανεπιστήμια αποφοίτων του δικτύου.
  • Ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων (εντός και εκτός Ελλάδας).
  • Διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών μέσω προγραμμάτων (π.χ. Erasmus).
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδας με ενημερωτικό υλικό για τη δραστηριότητα των αποφοίτων σε ερευνητικό επίπεδο (με σύνδεσμο προς τις επιστημονικές ιστοσελίδες των αποφοίτων). 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.