Σεμινάριο

Ηλεκτρονική μικροσκοπία In Situ και Operando: Εξερεύνηση φαινομένων νανοκλίμακας σε πραγματικό χρόνο

11 Απρ 2024

Το δίκτυο εργαστηρίων Nanoscopy-GR, το οποίο συντονίζεται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών (ΕΗΜΔΧΥ) του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο – webinar με τίτλο:

«In Situ and Operando Electron Microscopy: Exploring Real-Time Nanoscale Phenomena»

την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 (ώρα έναρξης 11:00).

Το πρόγραμμα του webinar επισυνάπτεται. Οι διαλέξεις θα δοθούν στα αγγλικά. Το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom σε αυτόν τον σύνδεσμο (Passcode: 201631).

Περίληψη:
Η ηλεκτρονική μικρο-/νανοσκοπία in situ και in operando αποτελούν ισχυρές τεχνικές μελέτης της συμπεριφοράς της ύλης υπό πραγματικές συνθήκες. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ηλεκτρονική μικροσκοπία, όπου τα δείγματα είναι στατικά και σε κενό, αυτές οι μέθοδοι εισάγουν αέρια, υγρά ή ακόμα μεταβολές θερμοκρασίας, ηλεκτρικά πεδία και μηχανικές τάσεις ενώ το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο λειτουργεί. Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να δουν πώς αλλάζουν τα υλικά με τη θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων ή υπό καταπόνηση. Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων υλικών και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους μέχρι το ατομικό επίπεδο. Στο διαδικτυακό σεμινάριο παρουσιάζονται σύγχρονες εξελίξεις και εφαρμογές της in situ/operando ηλεκτρονικής μικρο/νανοσκοπίας από διακεκριμένους ερευνητές.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 (ΕΕΑ Grants Greece).


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.