Νανομαγνητικά υλικά: Ιδιότητες και Τεχνολογική Αξιοποίηση

05 Ιουλίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024, στις 10:00, ο υποψήφιος διδάκτορας του Tμήματος κ. Κύριλλος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

Νανομαγνητικά υλικά: Ιδιότητες και Τεχνολογική Αξιοποίηση

H παρουσίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Φυσικής (4ος όροφος-Ανατολική πτέρυγα) και θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom από αυτόν τον σύνδεσμο.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.