Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

03 Ιουνίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Αλκιβιάδης Κανάκης-Πέγιος θα παρουσιάσει διαδικτυακά την διδακτορική του διατριβή με θέμα:

“Effects of the equation of state on the process of the merger of a binary neutron star system”

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω αυτού του συνδέσμου ΖΟΟΜ.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.