Φοιτητικές εκλογές 2024 - Τετάρτη, 22 Μαΐου - Μη διεξαγωγή μαθημάτων

20 Μαΐου 2024Φοιτητικά Θέματα

Την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.