Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μεταδιδακτορικής Έρευνας

18 Απριλίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Φυσικής, κα. Ηλέκτρα Παπαδοπούλου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της με θέμα:

“Μελέτη σύνθετων υλικών”

την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής
Χρυσάφης Κωνσταντίνος


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.