Έναρξη 2ου κύκλου των Εργαστηρίων Δομής των Υλικών

11 Απριλίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Τα εργαστήρια Δομής των Υλικών του 2ου κύκλου ξεκινούν την εβδομάδα 22 έως 26 Απριλίου 2024. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές να προσέλθουν την ημέρα που έχουν εγγραφεί όπως στο συνημμένο.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.