Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

28 Μαρτίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής επιθυμούν μα εκπονήσουν Πτυχιακή εργασία με επιβλέποντες μέλη του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με e-mail στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Please turn on Javascript in your browser μέχρι 7 Απριλίου 2024, δηλώνοντας την προτίμηση τους με σειρά προτεραιότητας στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Επίγεια τηλεπισκόπηση (UV/VIS, lidar, Infrared) (Μπάης, Μπαλής)
  2. Δορυφορική τηλεπισκόπηση (Μπαλής)
  3. Αέρια ρύπανση - αιωρούμενα σωματίδια (Μελάς, Μελέτη, Μπαλής)
  4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Μπάης, Μελάς)
  5. Ηλιακή ακτινοβολία και όζον (Μπάης, Μελέτη)
  6. Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιες μεταβολές (Τουρπάλη, Μελάς)
  7. Μετεωρολογία (Μελάς, Τουρπάλη)

 

Από τη Γραμματεία του
Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.