Παρουσιάσεις πτυχιακών στο Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής

28 Φεβρουαρίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Παρασκευή  1 Μαρτίου  2024 θα γίνει παρουσίαση πτυχιακών εργασιών του Σπουδαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής με την ακόλουθη σειρά:

  • 10:00-10:25: Αντώνιος Σαπουνάς
    Crustal moment of inertia and the healing parameter of glitches
  • 10:30-10:55: Αλέξανδρος Μυλωνάς
    Effect of the stiffness of equation of state  on the study of pulsar glitches

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Από το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.