Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

26 Φεβρουαρίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Πέμπτη 29/2/2024 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Δάφνης Παπαδοπούλου-Παπαϊωάννου με τίτλο:

Συσχέτιση της διάχυτης ακτινοβολίας σε επιφάνειες οριζόντιες και υπό κλίση με την ποσότητα των αερολυμάτων

Η παρουσίαση για γίνει δικτυακά μέσω αυτού του συνδέσμου.

Από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.