Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μεταδιδακτορικής Έρευνας

26 Φεβρουαρίου 2024Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Φυσικής κ. Καλλιόπη Άρτεμις Βουδούρη θα παρουσιάσει  δημόσια τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής της έρευνας με αντικείμενο:

«Aerosol classification and clouds over Eastern Mediterranean»

Επιβλέπον: Δημήτρης Μπαλής, Καθηγητής

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του ΚΕΔΕΚ Atmospheric Monitoring and Modeling Services (ATMOS), 3ος όροφος, Κτίριο Α’ και σε ψηφιακή αίθουσα μέσω της πλατφόρμας Zoom.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.